Brojanje ptica sa hranilica 19-21. januar 2024.

Zimsko brojanje ptica sa hranilica

19-21. januara 2024.

Prebroj ptice i dostavi nam podatke da saznamo više o njima!

Hranilica nije neophodna za učestvovanje.