Besplatni materijali

 • Informacije o tome kako napraviti hranilice, kućice i pojilice za različite vrste ptica
 • osnovne smernice za pravljenje kućica i greške koje se često prave
 • gde i kako postaviti i zaštititi kućicu ili hranilicu štampanu formu možete nabaviti ovde
 • ovaj formular možete odštampati i u njemu beležiti vrste i broj jedinki
 • potrebno je posle popuniti formular koji se nalazi ovde
 • čime hraniti ptice, a čime ne
 • igra za decu
 • pogodno za vrtiće, škole i zabavu kod kuće
 • gde i kako postaviti hranilicu saznajte ovde
 •  brošura za raspoznavanje vrsta
 • naučite da razlikujete vrste koje su slične
 • za više informacija posetite odeljak Prepoznavanje ptica
 •  saznajte čime se bavimo
 • šta istražujemo, koga štitimo
 • obrazovne aktivnosti